Contacto

OPIDi

 

 

  • Central: Axencia Galega de Innovación
    Rúa dos Feáns 7
    15706 Santiago de Compostela
    Tel:+34 981541076